Thursday, April 26, 2012

CONTOH RINGKASAN MENGAJAR DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1-LIDAH



Tajuk
Lidah Untuk Merasa
Ringkasan
Dalam tajuk ini murid di perkenalkan dengan anggota badan manusia yang boleh mengesan deria rasa. Murid juga dapat belajar mengelas makanan berdasarkan rasa manis, masin, pahit dan masam.
Standard Kandungan
Sains Fizikal
7.1  Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa.
Standard Pembelajaran
Murid boleh:
7.1.1   Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan
           dengan deria rasa.
7.1.2   Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa
           manis, masin, pahit, dan masam dengan menjalankan
           penyiasatan.
EMK
`TMK
Tempoh Masa
1 Jam
Sumber
1.      Kad Gambar
2.      Bahan makanan (garam, limau, gula dan serbuk kopi)
3.      Kain penutup mata
4.      MS Power Point
5.      Lembaran Kerja 1
6.      Lembaran Kerja 2
Aktiviti
Di dalam bilik darjah.
1.      Guru menunjukkan gambar kek dan bertanya kepada murid-murid, “Siapa pernah makan kek?”
2.      Guru menunjukkan bahan makanan seperti gula, garam, cuka dan serbuk kopi kepada murid-murid.
3.      Guru meminta semua murid menutup mata masing-masing dengan menggunakan kain.
4.      Guru memberi setiap murid merasa makanan satu persatu.
5.      Guru meminta murid menyebut rasa makanan tersebut.
6.      Guru meminta murid menyatakan nama-nama lain bagi makanan yang diketahui serta rasanya.
7.      Guru menulis jawapan murid di papan putih.
Manis
Masam
Masin
Pahit
1.
1.
1.
1.

8.      Guru mempamerkan MS Power Point yang menunjukkan gambar dan rasa makanan.
9.      Guru meminta setiap murid menjawab soalan melalui aplikasi yang dipaparkan.
10. Guru mengedarkan lembaran kerja 1 kepada murid-murid dan diikuti lebaran kerja 2 (pemulihan).
11. Semua murid diminta menyiapkan latihan didalam buku aktiviti (pengayaan).
12. Guru menyoal semula nama dan rasa makanan kemudian meminta murid mengeja da menyebut.
Penilaian
Murid menyiapkan lembaran kerja
Aktiviti Pemulihan
1.      Murid menyiapkan lembaran kerja
2.      Murid mengeja dan menyebut.
Pengayaan
Murid menyiapkan latihan di dalam buku aktiviti.




No comments:

Post a Comment