Monday, May 14, 2012

contoh rancangan harian dunia sains dan teknologi

contoh seadanya...RANCANGAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 

HARI: RABU                                                                                             TARIKH: 2 MEI .2012
TAHUN; 1 WIRA /1 waja
MASA:8.30-9.00/ 9.30-10.0

Tajuk:

HAIWAN


Ringkasan


Di dalam tajuk ini, murid didedahkan mengeni perbezaan dan persamaan diantara haiwan serta bunyi2 haiwan


Standard:
Kandungan


Sains Hayat

3.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita

Standard Pembelajaran:


3.1.Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza.
3.2.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar.

EMK

kreativiti

Tempoh masa:


30 minit (1 waktu)

Sumber:
1.       Buku Teks – haiwan.
aktiviti  –  ms; 


Aktiviti:


Murid mengajuk bunyi haiwan dan cara pergerakan haiwan.
memberi contoh haiwan yang mempunyai persamaan ciri.

 
        Murid memilih dan memadan satu aktiviti berdasarkan
        pemerhatian mereka.

Guru memperkenalkan  jenis2 haiwan kepada murid.
Penilaian:
 80% murid dapat menyiapkan Lembaran Kerja 1 .
Aktiviti
Pemulihan:


Guru membimbing murid untuk menguasai unit pembelajaran dengan menggunakan teknik yang bersesuaian.
Murid menyiapkan lembaran kerja.
Aktiviti
Pengayaan:
Murid menyiapkan  kerja dalam buku aktiviti

 .

No comments:

Post a Comment