Wednesday, November 24, 2010

pesanan dan panduan untuk persediaan calon2 yg mengambil peperiksaan UPSR

 PERHATIAN UNTUK CALON UPSR.

Persediaan Akhir Sebelum Peperiksaan (1-3 Bulan Sebelum Peperiksaan)

1.   Jawab soalan-soalan yang lepas dan minta disemak oleh guru (esei).
2.   Rekodkan perkembangan ulangkaji anda. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit.
3.   Fahami dengan sebaik-baiknya keperluan kertas soalan.
4.   Lakukan senaman ringan setiap petang sekurang-kurangnya 20 minit.
5.   Analisa jadual peperiksaan, gariskan subjek yang anda ambil dan beri perhatian kepada perkara-perkara seperti tarikh, masa, tempat kod subjek dan keperluan yang perlu dibawa.Persediaan Akhir Peperiksaan (1-3 bulan sebelum peperiksaan)


  • Ulangkaji nota-nota ringkas setiap subjek dan gunakan buku rujukan dimana perlu.
  • Sediakan jadual ulangkaji yang lebih intensif.
  • Beri perhatian kepada tajuk/tajuk kecil dimana penguasaan anda masih belum memuaskan.
  • Jika timbul ketidakpastian, bincang dengan rakan/guru.


No comments:

Post a Comment